Magiczny świat to społeczność, w której czarodzieje i czarownice żyją odseparowani od (niemagicznego) społeczeństwa Śmiertelników. Dwie wspólnoty są utrzymywane w separacji przez użycie uroków, zaklęć i dyskrecji. Czarodzieje mają zakaz odsłaniania czegokolwiek o magii przed społeczeństwem śmiertelników, według Kodeksu Tajności Czarów.

Magia jest wyuczona poprzez naukę, trening i tradycyjne szkolenie, ale Śmiertelnicy po prostu nie mogą się jej nauczyć. Niemagiczne zdolności, takie jak otwieranie zamka za pomocą wsuwki do włosów w porównaniu do otwierającego zaklęcia, są rzadkością. Magia jest używana do prawie wszystkiego, włącznie z gotowaniem, czyszczeniem, podróżowaniem, porozumiewaniem się, wychowywaniem dzieci i leczeniem. Mimo, że z zewnątrz magia sprawia wrażenie moralnie obojętnej, natura dobroczynnych lub wrogich zaklęć zostawia w tyle intencje. Na przykład, Zaklęcie Aflictio nie może skutecznie torturować ofiary z bólem, jeśli rzucający nie odczuwa pragnienia zrobienia prawdziwej krzywdy ofierze. Technologia Świata Magii wydaje się średniowieczna w oryginale, ponieważ używanie magii zapobiega potrzebie unowocześnienia jej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.