FANDOM


Dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa im. Mieszka I - osoba, zarządzająca Szkołą Magii i Czarodziejstwa im. Mieszka I. Powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, bezpośrednio podlega Prezydentowi Rządu Magicznego Polski.

Zadania dyrektoraEdytuj

Do kompetencji dyrektora należy:

  • Wyszukiwanie uczniów przejawiających zdolności magiczne;
  • Przestrzeganie norm edukacyjnych w zakresie kształcenia uczniów;
  • Organizowanie zajęć edukacyjnych;
  • Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli;
  • Czuwanie nad prawidłowym edukacyjnym rozwojem uczniów;
  • Organizowanie zebrań nauczycieli;
  • Raportowanie z nauczania Radzie Nadzorczej

DyrektorzyEdytuj

lp. Imię i Nazwisko Data panowania
1. Mirosława Czartoryska 1300-1330
2. Henryk Czartoryski 1330-1350
3. Kazimierz Białek 1350-1384
4. Grzegorz Marczewski 1384-1411
5. Jan Wiśniewski 1411-1423
6. Marianna Buczkowska 1423-1428
7. Dionizy Borkowski 1428-1449
8. Antoni Wojciechowski 1449-1479
9. Ludwik Kortak 1479-1481
10. Bronisław Staropolski 1481-1505
11. Wanda Czyńska 1505-1538
12. Marian Kwiatkowski 1538-1555
13. Jerzy Siebiedowski 1555-1566
14. Zenona Fiałkowska 1566-1588
15. Krystyna Kortek-Dębicka 1588-1619
16. Aleksander Urbański 1619-1640
17. Jan Kornacki 1640-1676
18. Michał Sienkiewicz 1676-1681
19. Weronika Białach 1681-1683
20. Ireneusz Garbowski 1683-1712
21. Karol Garbowski 1712-1724
22. Zofia Drzewiecka 1724-1768
23. Bogdan Lewandowski 1768-1802
24. Grzegorz Grądzki 1802-1831
25. Andrzej Herbut 1831-1880
26. Juzefa Grochowiak 1880-1895
27. Krzysztof Kornacki 1895-1928
28. Katarzyna Iwańska 1928-1950
29. Hanna Marczewska 1950-1959
30. Stanisław Świerczewski 1959-1983
31. Adam Jagodziński 1983-1996
31. Tomasz Frycz 1996-2004
32. Eliza Kaczmarek-Mazuś 2004-2030
33. Lech Mazurkiewicz 2030-obecnie
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.