FANDOM


Kwatera Główna Łowców (Biuro Łowców) - urząd w Ministerstwie Magii w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów. Pracują tam łowcy. Łowcy są szkoleni aby bronić świat czarodziejów przed czarnoksieznikami i czarodziejski pajającymi się czarną magią. Główny łowca zwany jest kierownikiem, to on odpowiada za całe biuro przed szefem departamentu.

Status prawny i kompetencjeEdytuj

Kwatera Główna Łowców została utworzona uchwałą nr 30/11 z dnia 17.05.1899 roku przez Ethela Hooda, która tworzy Biuro Łowców, przekształcone w 1950 w Kwaterę Główną Łowców. Kompetencje Kwatery Łowców określa status Ministerstwa Magii pkt. 4, ust. 18 mówiący o kompetencjach Kwatery Głównej Łowców. Do zadań Kwatery Głównej Łowców należy:

 • Działalność operacyjno - wywiadowcza, na terenie kraju i poza nim, dla zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i obrony kraju, w ramach walki z przestępczością zorganizowaną, przestępczością najcięższą. Nad wykonaniem tych zadań czuwa Oddział do walki z Przestępczością, podlegający Kierownika Kwatery Łowców;
 • Ściganie i zwalczanie przestępstw najcięższych, określonych we właściwych ustawach, nad wykonaniem tych zadań czuwa Oddział do walki z przestępczością, ściganie Urków, podlegający Kierownika Kwatery Łowców;
 • Ściganie Urków, którzy popełnili lżejsze przestępstwa;
 • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, aresztowania wobec osób łamiących prawo;
 • Prewencja, w zakresie zapobiegania przestępstwom, patrolowaniu, legitymowaniu czarodziejów
 • Pomoc śmiertelnikom;
 • Obrona kraju w okresie pokoju i wojny;
 • Współpraca z innymi Urzędami w ramach Departamentu Przestrzegania Prawa;
 • Szkolenie Łowców.

Struktura DepartamentuEdytuj

Kierownika powołuje i odwołuje Szef Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów wraz z Ministerem Magii.

W ramach Departamentu działają następujące oddziały, które podlegają kierownikowi Łowców:

 • Oddział do Walki z Przestępczością, który zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjno-wywiadowczej, walki z przestępczością zorganizowaną, ściganie i zwalczanie przestępstw najcięższych przeciwko czarodziejom i śmiertelnikom, współpracujący z wywiadami międzynarodowymi
 • Oddział Przestępstw - zajmujący się ściganiem i zwalczaniem przestępstw lżejszych, zajmuje się więc wszystkimi sprawami poza użyciem Zaklęć Niewybaczalnych, gwałtów i zbrodni przeciwko ludzkości.
 • Oddział prewencji - zajmuje się zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń poprzez patrole, stosowanie środków zapobiegawczych, środków przymusu bezpośredniego
 • Oddział obronny - pełniący funkcję wojska, zajmuje się obroną kraju w czasie pokoju i wojny;
 • Oddział pomocy śmiertelnikom - zajmuje się pomocą śmiertelnikom, którzy padli ofiarą znęcania się czarodziejskego, ściga także w porozumieniu z Wydziałem Użycia Czarów, czarodziejów, którzy się tego dopuścili
 • Wydział Szkolenia - zajmuje się regularnymi szkoleniami dla Łowców i kandydatów na Łowców
 • Wydział kadrowo - personalny - zajmuje się sprawami pracowniczymi.

Kompetencje i uprawnienia Kierownika Biura ŁowcówEdytuj

Na podst. uchwały nr 30/11 z dn. 17.05.1899, z późn. zmianami określającymi kompetencje i uprawnienia Kierownika Biura Łowców wykonuje następujące zadania:

 • Powołuje i odwołuje pracowników;
 • Zapewnia wykonanie wszystkich obowiązków poszczególnych oddziałów w ramach Departamentu określonych w osobnych uchwałach, regulaminach i statuach;
 • Koordynuje wszystkie akcje operacyjno-wywiadowcze;
 • Sporządza co kwartalny raport do Ministerstwa Magii, z działalności departamentu;
 • W zależności od potrzeb i za zgodą i kontrasygnatą Ministra Magii może powoływać, rozwiązywać i modyfikować zakres obowiązków poszczególnych oddziałów;
 • Sprawuje nadzór nad szkoleniem Łowców;
 • Powołuje i odwołuje kierowników podległych mu jednostek
 • W porozumieniu z Ministrem Magii, Sądem Magicznym i szefem swojego departamentu, może wydać, cofnąć lub zmodyfikować pozwolenie na użycie środków przymusu bezpośredniego przez Łowców, może zmieniać za zgodą Sądu Magicznego i Ministra Magii prawo

Znani ŁowcyEdytuj

Kierownicy urzędu:Edytuj

Pracownicy:Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.