FANDOM


Ministerstwo Sprawiedliwości - funkcjonujące w ramach Polskiego Rządu Magicznego Ministerstwo. Do jego kompetencji należy: czuwanie nad Caiem, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, szczególnie Polskiego Sądu Magicznego. Obecnym ministrem jest Alojzy Świsztak.

Struktura:

W Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonują następujące wydziały:

  • Personel pomocniczy Ministerstwa Sprawiedliwości - zajmuje się działaniami pomocniczymi Ministra Sprawiedliwości
  • Wydział Kontroli Prewencji - pod niego podlega Czarodziejska Policja, zajmuje się on w głównej mierze ochroną porządku publicznego
  • Wydział Łowców - główna siedziba Łowców w Polsce, wydział składa się na działy: wywiadu - zajmujący się działalnością operacyjno-rozpoznawczą, dział szkoleń - zajmuje się szkoleniami dla Policjantów i Łowców
  • Wydział Sprawiedliwości - pod niego podlegają sędziowie
  • Polski Sąd Magiczny - zajmuje się sędziowaniem ws. naruszenia praw, ma delegatury na terenie kraju
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.