FANDOM


Numerologia przedmiot nauczany młodych czarodziejów w magicznych szkołach magii oraz jedna z technik wróżenia. - przykład techniki wróżenia; jeden z przedmiotów nauczanych w Ogólnomagicznym Instytucie Magii Flamethrower. Przedmiot ten nie był obowiązkowy, uczniowie mogli wybrać go jako przedmiot dodatkowy podczas nauki na trzecim roku.

Numerologia jako technika wróżeniaEdytuj

Numerologia to przepowadanie przyszłości za pomocą liczb, imion, dat. Jest to dawna wersja wróżbiarstwa. Numerologia opiera się na kilku podstawach. Jedną z nich jest przekonanie, że imię zawiera wskazówki oraz omówienie charakteru i przeznaczenia osoby, która dane imię nosi. Druga podstawa mówi, że dawno temu Pitagoras rzekł, że każda z cyfr 1 – 9 ma swoją magiczną właściwość. Dzięki tym zasadom ludzie przez wiele wieków stworzyli mnóstwo systemów związanych z cyframi i imionami. Najbardziej znane to:

  • Liczba Celu Życia
  • Liczba Wewnętrzna
  • Liczba Ekspresji Zewnętrznej

Aby zanalizować imię, należy znać cyfrę przypisaną danej literze. Każda litera alfabetu ma swą wartość cyfrową.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z Każdej z tych cyfr przypisują się cyfry, np. cyfrze 1 przypisuje się litera A, J, S.

Liczba Celu Życia Edytuj

By zanalizować dowolne imię, trzeba zapisać imię na kartce, a pod nim cyfry przypisywane danym liczbom, np.

N I C O L A S F L A M E L

5 9 3 6 3 1 1 6 3 1 4 5 3

Należy zsumować wszystkie cyfry. Wynik imienia Nicolas Flamel to 50. W tym przypadku suma cyfr wynosi 5 (5+0 ). Ostateczna Liczba Celu Życia Nicolasa Flamela to 5.Jeżeli suma cyfr to liczba (powyżej 9, np.14), to należy je dodawać aż do skutku (aż wyjdzie przykładowo 3).

Liczba Wewnętrzna Edytuj

Kolejna jest Liczba Wewnętrzna. Jest ona znakiem życia wewnętrznego , lęków i pragnień człowieka. Liczba Wewnętrzna to suma cyfr, przypisanych samogłoskom zawartym w imieniu.

N I C O L A S F L A M E L

N 9 C 6 L 1 S F L 1 M 5 L

Wychodzi suma liczb 22, którą upraszczamy do cyfry 4 (2 + 2).

Liczba Ekspresji Zewnętrznej Edytuj

Ta liczba mówi o osobowości człowieka, o jego obliczu widocznemu światu. Tym razem jest ona sumą wartości cyfr wszystkich spółgłosek imienia.

N I C O L A S F L A M E L

5 I 3 O 3 A 1 6 3 A 4 E 3

Otrzymasz sumę 28, którą można uprościć do cyfry 1 [po uproszczeniu liczby 28 wychodzi liczba (10(2+8)), po kolejnym uproszczeniu wychodzi cyfra 1(1+0)].

Znaczenie LiczbEdytuj

CYFRA JEDEN – jest typem indywidualisty. Jedynki są niezależne, samotne. Nie współpracują, wykonują wszystko samodzielnie. Czasem bywają egoistyczne i dominujące. Są przewodnikami.

CYFRA DWA – jest twórcza. Dwójki to osoby spokojne, zharmonizowane, pokojowe i lojalne. Niekiedy posiadają poczucie potrzeby sprawiedliwości. Współpracują i równoważą ze środowiskiem. Mogą być zamknięte w sobie i wrażliwe.

CYFRA TRZY – trójka to kompletność, całkowitość, jak ‘przeszłość – teraźniejszość – przyszłość’ czy ‘umysł – ciało – dusza’. Trójki są twórcze, o artystycznej duszy, towarzyskie o poczuciu homoru. Mogą być roztargnione, powierzchowne.

CYFRA CZTERY – czwórka jest stabilna, niezwruszona. Są przyziemne, praktyczne, ciężko pracujące. Czwórki to osoby przewidywalne, jak cztery pory roku, ale również konfliktowe i wybuchowe.

CYFRA PIĘĆ – piątki są zmienne, niepewne. Brak u nich stabilności i równowagi. Potrafią być energiczne, gotowe podjąć wszelkie ryzyka. Lubią prodróżować, poznawać nowe rzeczy. Są również nieodpowiedzialne.

CYFRA SZEŚĆ – szóstka to stabilizacja, harmonia, przyjaźń, życie rodzinne. Szóstki to osoby wierne, ufne, i godne zaufania. Dawno sądzono, że szóstka to doskonałość, lecz jest ona zdolna do plotek, nieporozumień.

CYFRA SIEDEM – spostrzegawcze, bystre siódemki posiadają słabość do ciężkich wyzwań i pracy. Są ciekawe, rozważne, uczone, poważne, żądne wiedzy o wszystkim co nieznane i tajemnicze. Siódemki mogą być pesymistyczne. Jest to cyfra magiczna, mistyczna, gdyż oznacza sieden pierwszych planet Układu Słonecznego znanymi jako jedyne dawniej, siedem dni tygodnia.

CYFRA OSIEM – jest pracowita, praktyczna, oddana. Potrafi być zazdrosna i chciwa oraz chytra. Ósemki dążą do odniesienia sukcesu, stanięcia na szczycie władzy. Dobrze radzą sobie w biznesie i interesach.

CYFRA DZIEWIĘĆ – jest cyfrą najwyższą, najwyższego stopnia. Sybolizuję pełnię i kompletność, jak trójka. Poświęca się służbie i pomocy innym. Potrafi pracować bez przerwy, jest wiecznie natchniona. Czasem potrafi być arogancka, zarozumiała, wybuchowa.

Numerologia przedmiot w Flamethrower'żeEdytuj

Numerologia to także przedmiot w Flamethrower'że, na którym uczono się przedstawionych wyżej reguł. Przedmiot był nieobowiązkowy. Można było go sobie wybrać w trzeciej klasie. Nauczała go od 2018 roku Miriam Fildens. Przedmiot ten bardzo ceniła sobie Kahlan Venet, której numerologia była jednym z ulubionych lub ulubionym przedmiotem szkolnym.

Nauczyciele NumerologiiEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.