Szkoła Magii Flamethrower Wiki
Szkoła Magii Flamethrower Wiki

Rodzina Coleyd - magiczna rodzina czarodziei czystej krwi. Rodzina pochodzi ze Szkocji. Członkowie rodu trafiają w Ogólnomagicznym Instytucie Magii Flamethrower do domu Peacela Prominentclawa. Rodzina jest spowinowacona z rodziną Birmingham, a z drugiego stopnia z rodziną Montez.

Znani czlonkowie rodziny[]

Osoby spowinowacone poprzez małżeństwo[]